Ploegmakers Psychotherapie Praktijk heeft contracten met de volgende verzekeraars:praktijk

  1. DSW
  2. Multizorg (Caresco, ASR, Amersfoortsche, Ditzo, IAK, Avitea)
  3. VGZ
  4. Zilveren Kruis

Tarieven en eigen risico

Voor verzekerde zorg wordt het tarief van de gecontracteerde zorgverzekeraar (percentage NZA-tarief) gehanteerd. Wel is er de eigen bijdrage van € 385.–, indien deze nog niet is verbruikt aan andere zorg. Verrekening loopt rechtstreeks via de VCD en zorgverzekeraar.
Voor niet verzekerde zorg of zorg, die zelf betaald wordt hanteer ik een tarief van € 95.—per sessie van 45 minuten.
Afspraken die niet nagekomen kunnen worden gaarne 48 uur van te voren afzeggen.
Bij afzeggingen daarna kunnen de kosten, zijnde € 95,- in rekening gebracht worden bij de patiënt, daar de verzekering dit niet vergoed.

Wachttijd voor intake en behandeling:

Na aanmelding neem ik binnen 1 week contact met u op. Mocht er sprake zijn van een wachttijd dan meld ik dat direct. Het kan ook zijn dat het budget van de zorgverzekeraar ontoereikend is. In dat geval wordt dit ook direct aan u gemeld. Momenteel is er geen sprake van een wachttijd.

Behandeling:

Gesprekken duren 45 minuten tenzij anders is overeen gekomen.

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord. Na het invullen van de ROM gegevens worden deze de eerst volgende sessie besproken. Na bespreking van de diagnose wordt in samenwerking met de patiënt een behandelplan gemaakt. Tijdens de eerste sessies worden kleine metingen verricht (ORS) om te zien of de behandeling aanslaat. Na een half jaar volgt een evaluatie en worden de doelen zonodig bijgesteld. Bij afsluiting van de therapie wordt opnieuw geëvalueerd en metingen verricht.

Crises:

Indien ik niet bereikbaar ben, kunnen patiënten in geval van crises contact opnemen met hun huisarts of de huisartsenpost.

Klachten

Binnen mijn praktijk neemt overleg met collega psychotherapeuten en kwaliteitsbewaking een belangrijke plaats in. Maar ook bij mij kan er iets verkeerd gaan. Als u een klacht heeft, neemt u dan gerust contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om uw klacht te verhelpen. Komen we er onderling niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging via de website: www.psynip.nl

Kwaliteitsmeting

Om de kwaliteit van de behandeling te meten worden metingen verricht (Routine Outcome Measurement) aan het begin van de behandeling, na een half jaar en na een jaar, die anoniem worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).
SBG is een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.