Wat zijn de vergoedingsmogelijkheden?

Psychotherapie is sinds 2008 opgenomen in het Basispakket. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de psychotherapeut een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Op de rekening wordt alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik voor 2015-2016 contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Per zorgverzekeraar heb ik een bepaald budget toegezegd gekregen.

Het wettelijk verplichte eigen risico wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de vergoedingen. Deze wordt apart bij u geïnd door de zorgverzekeraar.

Mocht u bij mij in behandeling willen komen maar geen aanspraak willen/ kunnen maken op vergoeding door de zorgverzekeraar, dan is dat zeker ook mogelijk. U betaalt dan zelf en ontvangt dan maandelijks een nota met een overeengekomen vast tarief per sessie. Voor supervisie en leertherapie is dit de gebruikelijke gang van zaken.

Voor meer uitgebreidere informatie over de vergoedingen kunt u terecht bij uw eigen verzekeraar.

 

uitzicht