Met Ploegmakers Psychotherapie Praktijk richt ik, Marjolijn Ploegmakers (klinisch psycholoog/psychotherapeut), me op mensen die hulp zoeken en zelf gemotiveerd zijn om samen met mij te kijken naar hun gedragspatronen en de last die daarmee verbonden is.
 Ik werk graag vanuit het oplossingsgerichte model, met name vanuit de werkwijze van ‘leading from one step behind’. Dat wil zeggen dat ik er van uit ga dat ieder mens zijn eigen kracht heeft en dat ik die kracht zoveel mogelijk probeer te versterken. Het betekent dus dat ik niet ga zeggen wat u moet doen, maar dat ik samen met u kijk waar uw kracht ligt en vandaaruit met u zoek naar de gewenste verbeteringen.

Daarnaast geef ik supervisie en leertherapie aan afgestudeerde artsen, orthopedagogen psychologen, in het kader van diverse postdoctorale opleidingen zoals de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, kinder- en jeugdpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u een email sturen of bellen met nummer 0183-513486.